Handsome man outdoors portrait. Man smiling, looking in the camera

Olga Elkueva

Valmentaja, sosionomi & pedagogi

Olen koulutukseltani sekä sosionomi että pedagogi. Olen myös asioimistulkki sekä S2-opettaja. Omaan yli 20 vuotta vahvaa kokemusta maahanmuuttajatyöstä ja monipuolista kokemusta haasteellisten ryhmien toiminnan fasilitoimisesta.

Ymmärrän maahanmuuttajien elämän vaikeuksia, koska olen itsekin opiskellut suomea vieraana kielenä. Opettajana/valmentajana osaan selittää ymmärrettävästi ja löytää sopivia menetelmiä ja metodeja jokaiselle oppilaalleni. Pyrin tekemään opetusprosessista sekä tehokkaan että mielenkiintoisen. 

Tarjoan valmennusta Hämeenlinnan seutukuntien vieraskielisille asiakkaille.

Tarjoamani valmennukset

Työnhaun tehotreeni

Palvelun kohderyhmä 

Vieraskieliset Hämeenlinnan seutukuntien asiakkaat, joilla on työllistymistä vaikeuttavia kulttuurisia ja kielellisiä esteitä ja jotka tarvitsevat tehostettua työhön valmennusta. 

Palvelu sisältää

Osaamiskeskustelu sopivien työpaikkojen kohdentamiseksi

Työhakuun liittyvä sanasto

Työkuvauksen hahmottaminen -treeni

Työnetsintäharjoitukset

Työnantajaan yhteydenotto puhelimitse ja kirjallisesti

Työnhaun asiakirjojen laatiminen

Työhaastatteluharjoitus

Palvelun tavoite 

Valmennuksen tavoitteena on tukea asiakasta lisäämään rohkeuttaan ja luottamustaan omiin mahdollisuuksiin työelämässä. Valmennuksessa harjoitellaan työnhakuun liittyvää toimintaa mm. suomen  kielellä asiointia sekä työhaastattelutilanteita (sisältö katso alla), laajennetaan sanavarastoa ja tietoa suomalaisesta työkulttuurista. Valmennuksen päättyä asiakas rohkenee hoitamaan asioitaan itsenäisesti. Palvelu toteutetaan asiakkaan tarpeet ja mahdollisuudet huomioiden. 

Kesto

Kesto: 8 tuntia (3 viikkoa) 

Muoto: henkilökohtaiset tapaamiset 

Hyvinvoinnin palaset

Palvelun kohderyhmä 

Vieraskieliset Hämeenlinnan seutukuntien asiakkaat, joilla on työllistymistä vaikeuttavia kulttuurisia ja kielellisiä esteitä ja jotka tarvitsevat henkilökohtaista tukea ja ohjausta henkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvointinsa vahvistamiseksi polullaan kohti työtä tai opintoja.

Palvelu sisältää

Selkokielistä tietoa ja tukea työhyvinvoinnista ja työkyvyn ylläpitämisestä  

Harjoituksia, joissa keskitytään omiin vahvuuksiin, työkykyä tukevaan arkielämään ja oman  osaamisen kehittämiseen

Arvot ja niiden merkitys omassa elämässä

Itsetuntemus ja voimavarat

Nykytilanne ja tulevaisuus. Tavoitteiden tarkentaminen

Hyvinvointia arkeen. Työkaluja mielen hyvinvointiin

Turvaverkon rakentaminen

Selviytymiskeinot

Palvelun tavoite 

Valmennuksen tavoitteena on, että asiakas:
1.
Ymmärtää hyvinvoinnin monipuolisuuden ja sen rakentamisen
ja ylläpitämisen merkityksen.
2. Pohtii omia voimavaroja ja turvaverkkoa.
Kehittää itsetuntemustaan.
3.
Miettii nykytilannetta ja saa ohjausta elämänlaadun parantamiseksi.
4. Saa vertaistukea, rohkeutta ja luottamusta omiin mahdollisuuksiin työelämässä

Kesto

Kesto: yksi kuukausi
Tapaamiskerrat: 6
Muoto: yksilö /pienryhmä

Hyvinvoinnin palaset sekä Työnhaun tehotreeni -valmennukset ovat Teemme yhdessä! -hankkeen (ESR) kanssa yhteistyössä toteutettava palvelu.

Sijainti

Hämeenlinnan seutu

Tarjoan valmennusta Hämeenlinnan seutukuntien vieraskielisille asiakkaille.

Yhteystiedot

Kotisivut

https://olgae.pb.online/

Sähköposti

unosuomi@gmail.com

TAI

info@heimoosk.com