Toimeksiannon solmiminen

Toimeksianto voi tulla joko meidän kauttamme tai voit hankkia toimeksiantoja itse omien kanaviesi kautta. Toimeksiannot voivat olla voimassa aina yhdestä tunnista, kuukauden projektista pidempiin aikoihin – toimeksiannon kesto määräytyy toimeksiantajan tarpeista. Sinulla voi olla useampi toimeksianto samanaikaisesti, mutta sinun tulee huolehtia että pystyt täyttämään toimeksiannot asianmukaisesti.

Sopivan toimeksiannon löytyessä tulee käyttää pohjana alla olevaa lomaketta. Toimeksiantaja allekirjoittaa sopimuksen omalta osalta ja me tarkastamme että toimeksianto täyttää lain määrittelemät asiat (mm. minimipalkkaus, työaika). Kun kaikki on kunnossa me puolestamme allekirjoitamme ja toimitamme toimeksiantosopimuksen kumppanillesi ja lähetämme sinulle työsopimuksen allekirjoitettavaksi. Tämän jälkeen olet valmis aloittamaan yhteistyön yrityksen kanssa.

Kun työ on valmis tai sovittu laskutusehto täyttyy (esim. kerran kuukaudessa) voit täyttää laskutuslomakkeen ja me hoidamme laskutuksen, palkanmaksun ja viranomaisilmoitukset sovitun mukaisesti.

MITÄ KANNATTAA HUOMIOIDA?

Yhteistyön löytyessä kannattaa miettiä etukäteen mm. palkkaa. Käteenjäävää palkkaa miettiessä kannattaa huomioida, että palkansivukulujen osuus on noin 33% + oma veroprosenttisi. Katso esimerkki alta.

PALKKAESIMERKKI

Matti on tehnyt kuukauden kestävän projektin, josta kustannukseksi on sovittu 1500e. Matin ennakonpidätysprosentti on 15%.
Summa sisältää 9%:n lomakorvauksen. 

*) Osuuskunta on alv.-velvollinen. Laskutettaviin summiin lisätään alv., mutta palkka lasketaan alv. 0% summasta.