TÄRKEITÄ LUKUJA V. 2023

Kilometrikorvaukset, päivärahat & ateriakorvaukset ovat verovapaata tuloa. Näistä tulee sopia toimeksiantajan kanssa ennen laskutusta/toimeksiannon yhteydessä.

Kilometrikorvaus

Oman auton käytöstä 0,53€/km

Kotimaan päivärahat

Kokopäiväraha (yli 10 tuntia) 48,00€ Osapäiväraha (yli 6 tuntia) 22,00€ Ateriakorvaus 12,00e

Palkasta vähennettävät vakuutusmaksut

TyEL-maksu 25,30% Sairausvakuutusmaksut 1,53 % Työttömyysvakuutusmaksu 2,02%
Tapaturma- ja ryhmähenkivakuutus 1,20%

Tyel- ja työttömyysvakuutusprosentit sisältävät sekä työnantajan että palkansaajan osuudet.