TÄRKEITÄ LUKUJA V. 2022

Kilometrikorvaukset, päivärahat & ateriakorvaukset ovat verovapaata tuloa. Näistä tulee sopia toimeksiantajan kanssa ennen laskutusta/toimeksiannon yhteydessä.

Kilometrikorvaus

Oman auton käytöstä 0,46€/km

Kotimaan päivärahat

Kokopäiväraha (yli 10 tuntia) 45,00€ Osapäiväraha (yli 6 tuntia) 20,00€ Ateriakorvaus 11,25e

Palkasta vähennettävät vakuutusmaksut

TyEL-maksu 25,85% Sairausvakuutusmaksut 1,34 % Työttömyysvakuutusmaksu 2%
Tapaturma- ja ryhmähenkivakuutus 1,20%