Tärkeitä lukuja vuodelle 2020

Kilometrikorvaus

  • Oman auton käytöstä 0,43€/km
  • Perävaunun kuljettamisesta 0,07€/km
  • Henkilöiden kuljettamisesta 0,03€/km

Päivärahat

  • Kokopäiväraha (yli 10 tuntia) 43,00€
  • Osapäiväraha (yli 6 tuntia) 20,00€

Palkasta vähennettävät vakuutusmaksut

  • TyEL-maksu 25,30%
  • Sairausvakuutusmaksut 0,86 %
  • Työttömyysvakuutusmaksu 2,55%

Lisäksi palkasta vähennetään ennakonpidätys. Jos verokorttia ei ole toimitettu niin vähennys menee 60%:n mukaan.

Suuntaa-antava esimerkki: Heidi, 40v. on tehnyt työn yritys X:n kanssa. Kertakorvauksena on sovittu 1000e (ilman alv:ta). Ei vähennyksiä (materiaalihankintoja, kilometrikorvauksia tms,). Veroprosentti 25.

VÄHENNYKSET

Prosenttia Summasta Euroa
Osuuskunta palkkio 4% 1 000,00 40,00
Ennakonpidätys 25.0 % 1 000,00 250,00
Työeläkemaksu 25,3% 1 000,00 253,00
SOTU-maksut 3,41% 1 000,00 34,10
Yhteensä     577,10

YHTEENSÄ

    Euroa
Rahapalkka     1 000.00
– Vähennykset     –  577,10
+ Kulukorvaukset     +  0.00
MAKSETAAN      422,90 €

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close